Tuyển dụng

Chuyên viên thiết kế kiến trúc

Chuyên viên thiết kế sẽ có nhiệm vụ: – Kết hợp cùng nhân viên kinh doanh lấy yêu cầu thiết kế từ khách hàng hoặc tiếp nhận từ bộ phận kinh doanh nhu cầu thiết kế của khách hàng – Nghiên [...]

Giám sát thi công công trình

Giám sát thi công nội thất các công trình của công ty, theo sự phân công của cấp trên. – Đảm bảo về tiến độ và chất lượng công trình – Theo dõi các công việc thực hiện tại công trình. [...]