Chức năng công Ty Xây Dựng Là Gì?

Chức năng công Ty Xây Dựng Là Gì?

Công ty xây dựng là đơn vị, tổ chức có đầy đủ các chức năng, năng lực xây dựng, có thể ký kết trực tiếp hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Khái niệm về sản phẩm của công ty xây dựng

Sản phẩm của công ty xây dựng là những công trình đã hoàn thành (bào gồm các thiết bị được lắp đặt bên trong). Có thể nói sản phẩm của các công ty xây dựng là kết tinh của các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ và tổ chức sản xuất của toàn xã hội được hình thành một thời kỳ nhất định.

Phân loại các công ty xây dựng

Các công ty xây dựng được phân loại dựa vào loại công việc mà công ty này làm. Các công ty xây dựng khác nhau cũng có thể tham gia vào hợp đồng chung hoặc hợp đồng phụ. Sau đây là các loại công ty xây dựng:

1. Nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng là một tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Có các loại nhà thầu xây dựng như:

  • Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng nếu được đồng ý để thực hiện phần việc chính của một loại công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để nhận một phần công việc nào đó của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng và không phải chịu trách nhiệm về việc tham gia đấu thầu.
  • Nhà thầu độc lập là nhà thầu tham gia đấu thầu một cách độc lập.
  • Nhà thầu liên danh là nhà thầu cùng với các nhà thầu các khác tham gia đấu thầu trong một đơn dự thầu.

2. Tổng thầu

Là đơn vị, tổ chức trực tiếp ký kết hợp đồng với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tổng thầu xây dựng bao gồm các hình thức chủ yếu sau:

  • Tổng thầu thiết kế
  • Tổng thầu thi công xây dựng công trình
  • Tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình
  • Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
  • Tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

công-ty-xây-dựng

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình

Là người, tổ chức sở hữu vốn đầu tư xây dựng công trình hoặc là người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư.

Chủ đầu tư là người phải chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt chất lượng, tiến độ công trình, chi phí vốn đầu tư và các quy định khác của pháp luật trước người quyết định đầu tư và pháp luật.

Khi nhà thầu thi công  xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường thì chủ đầu tư có quyền dừng thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục hậu quả.

4. Nhà phát triển dự án

Trong giai đoạn khủng hoảng của thị trường, có hàng trăm, hàng nghìn dự án bị ngưng hoạt động nhiều năm. Đây thường là những dự án nằm ở vị trí tốt, đã đầy đủ toàn bộ hoặc một phần pháp lý, nhưng chủ đầu tư không đủ tiềm lực để triển khai tiếp.

Việc chuyển nhượng dự án thường phức tạp và mất thời gian, vì vậy nếu một doanh nghiệp có hứng thú với dự án này thì hai bên sẽ chọn hình thức “Hợp đồng hợp tác”. Khi sử dụng hình thức này, doanh nghiệp mới sẽ đại diện chủ đầu tư giải quyết nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, huy động vốn, quản lý tài chính, thi công, giám sát quá trình xây dựng, đến phân phối bán hàng và làm mọi việc liên quan đến các hoạt động về truyền thông cho dự án. Doanh nghiệp mới này thường được gọi là nhà phát triển dự án.

5. Nhà quản lý xây dựng chuyên nghiệp

Nhà quản lý xây dựng chuyên nghiệp có thể là công ty, cá nhân hoặc một nhóm người thực hiện các chức năng cần thiết trong việc xây dựng dự án làm đại diện của chủ đầu tư thực hiện như công việc liên quan.

6. Nhà quản lý chương trình

Tổng thầu hoặc người quản lý xây dựng có thể mở rộng dịch vụ bằng cách thực hiện quản lý chương trình.

7. Thi công trọn gói – Chìa khóa trao tay

Các nhà thầu thi công chuyên nghiệp sẽ có các gói thầu thi công trọn gói “chìa khóa trao tay” này. Đây là gói thầu dành cho những khách hàng bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian dành cho việc xây dựng hoặc các khách hàng không am hiểu chuyên sâu nhiều về việc xây dựng.

Nhà thầu sẽ đảm nhận xuyên suốt tất cả các khâu tư vấn, thiết kế, đến thi công, bảo hành, bảo trì cho tất cả các dịch vụ kỹ thuật công trình.

Trong gói dịch vụ này, nhà thầu sẽ đảm nhiệm tất cả các công việc từ khâu tư vấn, thiết kế, đến thi công, bảo hành, bảo trì cho tất cả các dịch vụ kỹ thuật công trình. Nhà thầu sẽ chịu hoàn toàn mọi hao phí thi công, đảm bảo luôn thực hiện đúng thiết kế, vật tư xây dựng và báo cáo thường xuyên về tình hình thi công.

Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *